Pokemon #019 rattata

Rattata evolves naar Raticate
Shiny Rattata evolves naar Shiny Raticate