Pokémon #259 Marshtomp

Mudkip evolves naar Marshtomp
Marshtomp evolves naar Swampert
Shiny Mudkip evolves naar shiny Marshtomp
Shiny Marshtomp evolves naar shiny Swampert