Pokemon #089 Muk

Grimer evolves naar Muk
Alola Grimer evolves naar Alola Muk
Shiny Grimer evolves naar Shiny Muk
Alola Shiny Grimer evolves naar Alola Shiny Muk