Pokemon #050 Diglett

Diglett evolves naar Dugtrio
Shiny Diglett evolves naar Shiny Dugtrio
Shiny Diglett evolves naar Shiny Dugtrio
Shiny Alola Diglett evolves naar Shiny Alola Dugtrio