Pokemon #030 Nidorina

Nidoran evolves naar Nidorina
Nidorina evolves naar Nidoqueen
Shiny Nidoran evolves naar Shiny Nidorina
Shiny Nidorina evolves naar Shiny Nidoqueen